200 - BELEDİYEMİZE AİT MERDİVENLİ ARAZÖZ İLE YAPILACAK HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRET TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(KOMİSYON RAPORU) ..

2014-10-02

200 - BELEDİYEMİZE AİT MERDİVENLİ ARAZÖZ İLE YAPILACAK HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRET TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(KOMİSYON RAPORU)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 06 BBJ 68 plaka numaralı arazöz aracının kiralanması durumunda, ilk bir saatlik kira ücretinin 100,00.-TL, bir saatten sonraki her saat için 50,00.-TL olarak belirlenmesine, 10 km’ yi aşan yerlerde her km için 2,00.-TL yakıt ücreti alınması şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonunun 2014/04 sayılı raporu geldiği şekliyle onaylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×