204 - KARESİ BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

2014-10-08

204 - KARESİ BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendinde “Yurt içinde ve yurt dışındaki Belediyeler ile Kardeş Kent ilişkisi kurabilir” denilmektedir. Kardeş Kent ilişkisiyle; ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirilecek, kültür, sanat, turizm ve spor gibi teknik, idari ve sosyal konularda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirilmektedir. Meclis 1.Başkan Vekilinin, Karesi Belediyesinin tarihteki Karesi Beyliğinden geldiği, şehir yapısının ve tarihi dokusunun Beypazarı'na çok benzediği, Balıkesir Büyükşehir belediyesinin 150.000 nüfuslu bir merkez ilçesi olduğu şeklindeki açıklamasından sonra; Belediyemiz ile Karesi Belediyesinin Kardeş Şehir olması ve her iki Belediye Başkanı tarafından belirlenecek şartları kapsayan bir protokolün imzalanması için Belediye Başkanımız Tuncer KAPLAN' ın yetkili olması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile karar verildi. 

×