205 - İLÇEMİZ KABACA MAHALLESİNDE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDANPARSELASYON YAPTIRILAN VE İL ÖZEL İDARESİNCE BELEDİYEMİZ ADINA TAHSİS OLMUŞ A..

2014-10-08

205 - İLÇEMİZ KABACA MAHALLESİNDE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDANPARSELASYON YAPTIRILAN VE İL ÖZEL İDARESİNCE BELEDİYEMİZ ADINA TAHSİS OLMUŞ ARSALARIN SATIŞI HK.

6360 Sayılı Yasa ile 30 Mart 2014 tarihinde Belediyemize Mahalle olarak katılan, Kabaca Köyünde Köy Tüzel Kişiliği tarafından parselasyon yaptırılan ve İl Özel İdaresince Belediyemiz adına tahsis olmuş arsalarının satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×