206 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZ İLE MÜŞTEREK OLAN AİT KURTULUŞ MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZ İLE MÜŞTEREK OLAN AİT KURTULUŞHİSSESİNİN SATIŞININ GÖRÜŞÜLM..

2014-10-08

206 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZ İLE MÜŞTEREK OLAN AİT KURTULUŞ MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZ İLE MÜŞTEREK OLAN AİT KURTULUŞHİSSESİNİN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Mülkiyeti Belediyemiz ile müşterek olan İlçenin Kurtuluş Mahallesi 786 ada 13 no’lu parselde 772,72 m² lik arsada Belediyemiz adına bulunan 160,72 m²lik hissenin satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×