233 - İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ AZMAK MEVKİİNDE H27-C-15-A-1-B, H27-C- 15-A-1-C, H27-C-15-A-2-A, H27-C-15-A-2-B, H27-C-15-A-2-C, H27-C-15-A-..

2014-11-07

233 - İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ AZMAK MEVKİİNDE H27-C-15-A-1-B, H27-C- 15-A-1-C, H27-C-15-A-2-A, H27-C-15-A-2-B, H27-C-15-A-2-C, H27-C-15-A-2-D, H27- C-15-A-4-B, H27-C-15-A-3-A, H27-C-15-A-3-B NOLU PAFTALARINDA PLAN TADİLATI YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Ayvaşık Mahallesi azmak mevkiinde H27-C-15-A-1-B, H27-C-15-A-1-C, H27-C-15-A-2-A, H27-C-15-A-2-B, H27-C-15-A-2-C, H27-C-15-A-2-D, H27-C-15-A-4-B, H27-C-15-A-3-A, H27-C-15-A-3-B nolu paftalarında bulunan mevcut hali ile “Konut Alanı” olarak planlanan kısmın İlçemizin Ticari Alanın ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla revize edilerek plan tadilatı yapılmasına ilişkin, konunun daha detaylı araştırılmak üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×