240 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ İMARIN 150 ADA 13 NOLU PARSELİN SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANINDAN ÇIKARILIP TİCARİ ALAN OLARAK DEĞ..

2014-12-01

240 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ İMARIN 150 ADA 13 NOLU PARSELİN SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANINDAN ÇIKARILIP TİCARİ ALAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HK.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İmarın 150 ada 13 nolu parselinin "Sosyal Kültürel Tesis alanı" olması yönünde Belediye Meclisimizin almış olduğu  05.08.2014 tarih ve 2014/152 sayılı kararının iptal edilerek bu karardan önceki eski halinde (konut parseli) kalması ve kat karşılığı inşaat yaptırılmak suretiyle değerlendirilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×