80 - DENETİM KOMİSYONU RAPORU HK.

2015-04-01

80 - DENETİM KOMİSYONU RAPORU HK.

2014 Mali Yılı Denetim komisyonu raporunda belirtilen 2014 mali yılı gelir ve giderleri  ile ilgili  Denetim   Komisyonunun raporu meclise geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi

ında görüşülmesine yönelik şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×