82 - İHTİSAS KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ HK.

2015-04-01

82 - İHTİSAS KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ HK.

Komisyonların Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ”İHTİSAS KOMİSYONLARININ OLUŞUMU” başlıklı 21. Maddesi gereğince, aşağıda isimleri belirtilen toplam 7 (yedi) adet komisyondan  oluşması ve bunların 1 (bir) yıl süreyle görev yapması şeklindeki şifahi teklif oy birliği ile kabul edildi.

Üyelikler üzerinde yapılan oylamadan sonra;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri seçimine:

Üyelerden İbrahim KILAVUZ , Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine, üyelerden Semra VARLIK, Ahmet ÖZTÜRK, Hakan ÜNAL, Ali IŞIK ve İskender BAŞER’i teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada üyelerden Semra VARLIK, Ahmet ÖZTÜRK , Hakan ÜNAL, Ali IŞIK ve İskender BAŞER  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyelikleri seçimine:

Üyelerden Semra VARLIK Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliklerine, üyelerden Ahmet GENÇER, Ali IŞIK, Gültekin SOYCAN, İbrahim KILAVUZ ve Hüseyin ARGUNŞAHİN’i teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada üyelerden Ahmet GENÇER, Ali IŞIK, Gültekin SOYCAN, İbrahim KILAVUZ ve Hüseyin ARGUNŞAHİN Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliklerine oy birliği ile seçildiler. 

 Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimine:

Üyelerden Ali IŞIK  ve İskender BAŞER, Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine üyelerden Ahmet ÖZTÜRK, Hüseyin DEMİREZEN, Ahmet GENÇER, İbrahim DEMİR, Hüseyin ARGUNŞAHİN’i teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan  oylamada üyelerden Ahmet ÖZTÜRK, Hüseyin DEMİREZEN, Ahmet GENÇER, İbrahim DEMİR, Hüseyin ARGUNŞAHİN Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine oy birliğiyle seçildiler.

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimine:. Üyelerden Gültekin SOYCAN Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyeliklerine, üyelerden Ayla YURDAKUL, Semra VARLIK, İskender BAŞER, İbrahim DEMİR ve Hasan HANCIOĞLU’ nu  teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada üyelerden Ayla YURDAKUL, Semra VARLIK, İskender BAŞER, İbrahim DEMİR ve Hasan HANCIOĞLU’ Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Jeotermal Komisyonu Üyelikleri seçimine:

Üyelerden Ahmet GENÇER Jeotermal Komisyonu Üyeliklerine, üyelerden İbrahim DEMİR, Gültekin SOYCAN ve M.Gürbüz USTAOĞLU’ nu  teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada üyelerden  İbrahim DEMİR, Gültekin SOYCAN ve M.Gürbüz USTAOĞLU Jeotermal Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

 Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyelikleri seçimine:

Üyelerden İbrahim DEMİR ve İskender BAŞER,  Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliklerine, üyelerden Hakan ÜNAL, Gültekin SOYCAN, Hasan HANCIOĞLU, Ahmet GENÇER ve Murat GÖNEN’i teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan  oylamada üyelerden Hakan ÜNAL, Gültekin SOYCAN, Hasan HANCIOĞLU, Ahmet GENÇER ve Murat GÖNEN Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyelikleri seçimine geçilmeden önce bu komisyonun isminin Ulaşım, Sağlık, Esnaf ve Sivil Toplum Komisyonu olarak yeniden isimlendirilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Ulaşım, Sağlık, Esnaf ve Sivil Toplum  Komisyonu Üyelikleri seçimine: Üyelerden Ahmet ÖZTÜRK, Ulaşım, Sağlık, Esnaf ve Sivil Toplum  Komisyonu üyeliklerine, üyelerden İbrahim KILAVUZ, Hasan HANCIOĞLU  ve M.Gürbüz USTAOĞLU’ nu teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada üyelerden İbrahim KILAVUZ, Hasan HANCIOĞLU  ve M.Gürbüz USTAOĞLU Ulaşım, Sağlık, Esnaf ve Sivil Toplum  Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

×