84 - KADRO İPTAL VE İHDASI HK.

2015-04-01

84 - KADRO İPTAL VE İHDASI HK.

Belediyemiz ihtiyacına binaen 05.05.2014 tarih ve 2014/9.57 sayılı Belediye Meclisinde ihdas edilmiş boş bulunan 1. Dereceli İnsan Kaynakları ve  Eğitim Müdürü Kadrosunun kaldırılarak yerine 1.Dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdasının komisyonlara  havale edilmeden doğrudan görüşülmesi ve birimden geldiği şekliyle kabulü yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

<!--[endif]-->

×