141- BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN SATIŞI HK.

2015-01-01

141- BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN SATIŞI HK.

İlçenin Beytepe Mahallesi 357 ada 82 nolu 460.00 m2 "Altı Katlı Kargir Turistik Otel vasfındaki Belediyemize ait gayrimenkulün, Beytepe Mahallesi 357 ada 98 nolu  316,50 m2' lik "Kargir İşhanı" niteliğindeki Belediyemize ait gayrimenkulün, Beytepe Mahallesi 357 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2,3,4,5 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin satışı ve Belediye Encümenine yetki verilmesiyle  ilgili Emlak ve İstimlak   Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 338 Sayılı Başkanlık yazısının biriminden geldiği şekliyle kabulü yönündeki şifahi teklif  oylanarak oy çokluğu  ile kabul edildi.

×