159 - GAZİPAŞA MAH. 553 ADA 45 NOLU PARSEL (1.102,42 M2) ARSANIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULUNA SATIŞI HK...

2015-08-03

159 - GAZİPAŞA MAH. 553 ADA 45 NOLU PARSEL (1.102,42 M2) ARSANIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULUNA SATIŞI HK.

Gazipaşa mah. 553 ada 45 nolu parsel (1.102,42 m2) arsanın  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde  açık bulunan programdaki öğrenci sayısı, yeni açılacak programların kontenjanları, öğrencilerinin kentin sunduğu olanaklardan yararlanmaları ve barınma sorunlarına kısa dönemde çözüm bulunabilmesi bakımından Yüksekokul İnkişaf Sahasının geliştirilmesinin zorunlu olduğu tespit edilmiştir. denilmekte olup, söz konusu tahsis talebinin veya bedelsiz olarak devredilmesi konusu ile ilgili;

Mülkiyeti Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 553 ada 45 nolu 1.102,42 m2 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ve yine aynı Kanunun 18/e maddesine göre Ankara Üniversitesine arsanın tamamının 5,00.-TL (Beş) bedelle satışının yapılması yönündeki şifahi  teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×