162 - HANLAR ÖNÜ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

2015-08-03

162 - HANLAR ÖNÜ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Hanlar Önü Plan değişikliği ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.08.2015 tarih ve 418 sayılı  Başkanlık yazısı konunun daha detaylı incelenebilmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi ve konunun bir sonraki meclis toplantısında  görüşülmesi yönündeki şifahi teklif  oylanarak oy birliği ile kabul edildi

×