231 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN YUKARIULUCAK MAHALLESİNDE 106 ADA 7 PARSEL (593,30 M2) BULUNAN ARSANIN SATIŞI HK...

2015-11-02

231 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN YUKARIULUCAK MAHALLESİNDE 106 ADA 7 PARSEL (593,30 M2) BULUNAN ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yukarıulucak Mahallesinde 106 ada 7 parsel (593,30 m2) bulunan arsanın satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 533 sayılı Başkanlık Yazısının birimin teklif ettiği şekliyle  kabulü ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×