245 - EMİNE NURŞEN BÖLÜKOĞLU\' NA AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2016-12-01

245 - EMİNE NURŞEN BÖLÜKOĞLU\' NA AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 60,95 m2 hissesi bulunan 11485121340 T.C Kimlik numaralı Emine Nurşen BÖLÜKOĞLU'na ait hissenin kamulaştırma bedeli 18.285,00 TL olup, 06.11.2015 tarih 5 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 91,43 m2 hissenin 2942 Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine göre takasın yapılması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×