251 - NURİYE ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI YAPILMASI HK.

2015-12-01

251 - NURİYE ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 5 nolu parselde 289,35 m2 hissesi bulunan 10666148664 T.C Kimlik numaralı Nuriye ERAS'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 86,805,00 TL olup, 18.11.2015 tarih 6 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 434,03 m2 hissenin,  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×