252 - GÜNGÖR YAŞAR\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI I HK.

2015-12-01

252 - GÜNGÖR YAŞAR\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI I HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 5 nolu parselde 482,25 m2 hissesi bulunan 13753046560 T.C Kimlik numaralı Güngör YAŞAR'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 144.675,00 TL olup, 18.11.2015 tarih 5 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 723,38 m2 hissenin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×