255 - ZEYNEP SEVGEN\' E AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

255 - ZEYNEP SEVGEN\' E AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 38,09 m2 hissesi bulunan 12976152812 T.C Kimlik numaralı Zeynep SEVGEN'e ait hissenin kamulaştırma bedeli 18.285,00 TL olup, 13.11.2015 tarih 2 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 57,14 m2 hissenin   2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

×