258 - ALAETTİN ÜNLÜÇAY\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

258 - ALAETTİN ÜNLÜÇAY\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 152,38 m2 hissesi bulunan 11710113904 T.C Kimlik numaralı Alaettin ÜNLÜÇAY'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 45.714,00 TL olup, 19.11.2015 tarih 2 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Beytepe Mahallesi 360 ada 9 parsel üzerinde bulunan binanın 5 nolu bağımsız bölümünün 5/7 (0,7143) hisse oranı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması için uzlaşılmış ve anlaşma sağlanılmıştır. Söz konusu Belediyemize ait bağımsız bölümün fiyat takdir bedeli 146.000,00 TL olduğundan malik'in hissesinin uzlaşma bedel miktarı ile Belediyemize ait gayrimenkulün bedelinin farkı olan 58.573,60 TL'yi Alaettin ÜNLÜÇAY ödemeyi kabul ettiğinden  dolayı,  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

×