23- DENETİM KOMİSYONU ÜYELİK SEÇİMİ HK.

2016-01-04

23- DENETİM KOMİSYONU ÜYELİK SEÇİMİ HK.

 2016 Mali yılının gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini
yapmak üzere üyeler; Ali IŞIK, Ayla YURDAKUL, İbrahim KILAVUZ, Semra VARLIK ve İskender
BAŞER, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

×