132 - BEYPAZARI BELEDİYESİ TURİZM KÜLTÜR VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİNİN BELEDİYEMİZİN İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYETLE..

2016-07-01

132 - BEYPAZARI BELEDİYESİ TURİZM KÜLTÜR VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİNİN BELEDİYEMİZİN İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNE DEVAM ETMESİ HK.

 Beypazarı Belediyesi Turizm Kültür ve Sosyal Tesisler İşletmesi'nin Belediyemizin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmesi, bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Hükümlerine göre yürütülmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×