171 - TRAFO TAHSİS YERİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

2016-12-01

171 - TRAFO TAHSİS YERİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

Trafo tahsis yeri ile ilgili  Başkanlık yazısına ilişkin, Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 04.11.2016 tarih 17 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulü  şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×