(01-04).02.2023 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 28             

ÖZÜ: 5 KATIN ÜZERİNDEKİ YAPILARA RUHSAT AŞAMASINDA BİNALARDA ASGARİ İHTİYACI KARŞILAYACAK JENERATÖR BULUNDURULMASI HK.

İlçemiz sınırlarında bazı bölgelerde İmar Planı gereğince bina inşaatları 14 kata kadar yapılabilmektedir. Özellikle 5 katı geçen yapılarda olası elektrik kesintilerinde asansörler çalıştırılamadığından bina kullanıcıları özellikle hasta ve yaşlı vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşamaktadır.

Yukarıda bahsedilen, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına; İlçemiz dahilinde 5 kat üzerinde ruhsatlandırılacak yapılar için ortak kullanım alanlarının (asansörler, su depoları, merdiven otomatiği vs.) elektrik ihtiyacını karşılayacak asgari ölçülerde jeneratörün, yapı ruhsatı aşamasında ilgili idarelerin onayı alınmak kaydıyla mevcut tesisat projelerine entegre edilip projelendirildikten sonra Belediyemize sunulmasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tavsiye edilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 29                                                                                                     SAYFA: 01

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1656 ADA 1 PARSEL, 1657 ADA 1 PARSEL, 1658 ADA 1 PARSEL VE 1514 ADA 1 PARSELDE UİP TADİLATI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 13196 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 30             

ÖZÜ: BELEDİYEMİZCE 2022 YILINDA İLÇE TANITIMI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemizce 2022 yılında ilçe tanıtımı ve turizmin geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerin neler olduğu konularının daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 31             

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde uygun görülecek bir sokağa şehidimiz Jandarma Üsteğmen Mehmet ÇİFCİ’nin isminin verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 32             

ÖZÜ: İLÇEMİZDE GAZİPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN PARKLARLARDAKİ TALEPLER HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Gazipaşa Mahallesi TOKİ evleri parkı, Bulgurdede Parkının eksiklikleri ve TOKİ evlerine şehir içi dolmuşların gelmemesi konularının daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 33             

ÖZÜ: SOKAK İSİM TALEBİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Başağaç Mahallesi Anadolu 2. ve 3. Sokağı birbirine bağlayan sokağın isminin bulunmamasından dolayı sokağa isim verilmesi ayrıca bu sokakların yollarının yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 34             

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİNDE BULUNAN “PROJE MÜELLİF KAYDI ÜCRETİ” HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediye Meclisince her yıl belirlenen ücret tarifeleri içerisinde “Çeşitli Ücretler” başlığı altında Proje Müellif Kaydı ücreti ile ilgili bulunan mahkeme kararlarına istinaden konunun tekrar değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 35                                                                                                     SAYFA: 01

ÖZÜ: İLÇEMİZ GEYİKPINAR MAHALLESİ 102 ADA 11 PARSEL VE BOYALI MAHALLESİ 101 ADA 263 PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA İMAR PLANI YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 13152 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 36             

ÖZÜ: 2023 YILI KAZI RUHSAT BEDELLERİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün “Alt ve Üst yapı Hizmetlerinde alınacak Kazı İzinleri” içerikli 27.01.2023 tarih ve 13131 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 37             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1590 ADA 15 PARSEL 2.140,00 M2 ARSA, AYVAŞIK MAHALLESİ 1590 ADA 8 PARSEL 950,00 M2 ARSA VE AYVAŞIK MAHALLESİ 1590 ADA 17 PARSEL 1.031,28 M2 ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ayvaşık Mahallesi Sacalık Mevkii 1590 ada 17 parsel 1.031,28 m2 ticari vasıflı arsa, Ayvaşık Mahallesi Sacalık Mevkii 1590 ada 15 parsel 2.140,00 m2 ticari vasıflı arsa ve Ayvaşık Mahallesi Sacalık Mevkii 1590 ada 8 parsel 950,00 m2 konut vasıflı arsaların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına (10 kabul/6 red) karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 38             

ÖZÜ: MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 155099 ADA 1 PARSEL 4.607,80 M2'LİK İMAR PLANINDA TİCARİ ALAN OLARAK AYRILAN TAŞINMAZIN SATIŞI HK.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Gazipaşa Mahallesi 155099 ada 1 parsel 4.607,80 m2'lik imar planında ticari alan olarak ayrılan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 39             

ÖZÜ: İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 1474 ADA 1 PARSEL 3.622,00 M2'LİK ARSA VASIFLI İMAR PLANINDA KONUT ALANI OLARAK AYRILMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Gazipaşa Mahallesi 1474 ada 1 parsel 3622,00 m2'lik arsa vasıflı imar planında konut alanı olarak ayrılmış taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına (10 kabul/6 red) karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 40             

ÖZÜ: İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 1464 ADA 5 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 5 nolu 9.210,00 m2'lik ticari vasıflı parselde Belediyemize ait 4.746,00 m2'lik hisse miktarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedarına satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına (10 kabul/6 red)  karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                           

KARAR NO  : 41             

ÖZÜ: İLÇEMİZ CUMHURİYET MAHALLESİ 496 ADA 82 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşa ait olan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 496 ada 82 parseldeki 760,44 m2 hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedara satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına (9 kabul/6 red) karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Oylama sırasında Ak Parti Meclis Üyesi Enes ERÇOBAN Meclis Salonunda olmadığından oylamaya katılmadı.)

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 42             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155049 ADA 1 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan ilçemiz Ayvaşık Mahallesi 155049 ada 1 parseldeki 584,87 m2 hissenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedarlara satışı teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 43                                                                                                    SAYFA : 01

ÖZÜ: NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ HK.

Beypazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi hükümleri gereği tam zamanlı olarak norm kadro karşılığı mühendis, mimar, tekniker, tercüman, ekonomist, biyolog, tekniker, eğitmen, teknisyen, veteriner vb. kadrolarda çalışan 46 sözleşmeli personel bulunmaktadır.

26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanunun 3 üncü maddesi gereği çalışan sözleşmeli personele 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde memur olma hakkı getirilmiştir. Sözleşmeli personelin memuriyet kadrolarına atama işlemleri kapsamında belediyemiz norm kadrosunda bulunan boş kadroların derecelerinin düzenlenmesi için; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanunun 3 üncü maddesi, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ( memur ) ‘ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 02.10.2006 tarih ve 2006/25.177 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli AH sınıfı AVUKAT, 02.04.2007 tarih ve 2007/7.64 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli SHS sınıfı VETERİNER, 1 adet 5 dereceli TH sınıfı Teknisyen, 1 adet 5 dereceli TH sınıfı PROGRAMCI, 1 adet 5 dereceli TH sınıfı MİMAR, 1 adet 5 dereceli TH sınıfı ŞEHİR PLANCISI, 01.03.2012 tarih ve 2012/5.53 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli MİMAR, 06.08.2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 7 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN, 1 adet 1 dereceli SHS sınıfı BİOLOG, 5 adet 7 dereceli TH sınıfı TEKNİKER, 2 adet 4 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 1 adet 2 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 02.03.2015 tarih ve 2015/55 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 5 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 01.02.2018 tarih ve 2018/19 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 8 dereceli GİH sınıfı EĞİTMEN, 02.07.2018 tarih ve 2018/109 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 7 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN, 01.02.2021 tarih ve 2021/33 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 3 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 1 adet 7 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN, 03.01.2022 tarih ve 2022/07 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 7 dereceli GİH sınıfı EĞİTMEN, 01.09.2022 tarih ve 2022/186 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 05.10.2022 tarih ve 2022/214 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 5 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS ve 1 adet 8 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN kadrolarının kaldırılarak yerine 1 adet 8 dereceli SHS sınıfı VETERİNER, 3 adet 12 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN, 2 adet 11 dereceli TH sınıfı TEKNİSYEN, 1 adet 9 dereceli TH sınıfı PROGRAMCI, 1 adet 8 dereceli TH sınıfı MİMAR, 1 adet 6 dereceli TH sınıfı MİMAR, 1 adet 6 dereceli TH sınıfı ŞEHİR PLANCISI, 1 adet 9 dereceli GİH sınıfı EĞİTMEN, 1 adet 12 dereceli GİH sınıfı EĞİTMEN, 1 adet 7 dereceli SHS sınıfı BİOLOG, 1 adet 8 dereceli AH sınıfı AVUKAT, 2 adet 8 dereceli TH sınıfı TEKNİKER, 3 adet 10 dereceli TH sınıfı TEKNİKER, 5 adet 8 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS, 1 adet 6 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS ve 1 adet 7 dereceli TH sınıfı MÜHENDİS   kadrolarının ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvellerinin onaylanması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 44             

ÖZÜ: EROL ÜÇER İSMİNİN VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 01 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 45             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİNDEKİ TALEPLER HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 46             

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ ULAŞIM TALEPLERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 47             

ÖZÜ: SOKAK HAYVANLARI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.02.2023

TOPLANTI  : 03                                                                                                BİRLEŞİM: 4                                                                                                          

KARAR NO  : 48             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1574 ADA 1 PARSEL UİP TADİLATI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.