01-05.02.2022 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 32

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ YAPILMASI İÇİN YER TAHSİSİ HK.

(KOMİSYONA HAVALE)

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Hacıkara Mahallesi 62 ada 10 parsel üzerinde bulunan birinci kat 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin Sağlık Bakanlığına, sağlık hizmetlerinde (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Polikliniği) olarak kullanılması amacı ile 25 yıllığına tahsisinin yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 33

ELEKTRİK YARDIMI YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İhtiyaç sahibi ailelere gerekse de çiftçilerimize elektrik yardımı yapılması hakkındaki yazılı önergenin daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 34

İLÇEMİZDE MESLEKİ OLARAK AÇILAN VEYA AÇILABİLECEK KURSLARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde mesleki olarak açılan veya açılabilecek kursların araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 35

BELEDİYEMİZİN SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA KIŞ AYLARINDA YAPILAN HİZMETLERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemizin sokak hayvanları konusunda kış aylarında yapılan hizmetlerin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 36

İLÇEMİZDE HAYVANCILIK KONUSUNDA YAPILAN DESTEKLERİN YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde hayvancılık konusunda yapılan desteklerin yeterliliğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 37

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN ERSİN TATAR’A FAHRÎ HEMŞEHRİLİK PAYESİ VE BERATI VERİLMESİ HK.

30 Ocak 2022 tarihinde İlçemizi ziyaret edip ardından Kızak şenliğimize katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR’a “Beypazarı fahri hemşehrilik beratı” verilmesi yönündeki şifahi teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/r maddesi kapsamında oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 38

İLÇEMİZDE ÖRNEK BİR HAYVAN BARINAĞININ YAPIMI İÇİN HİBE VEYA KREDİ TALEBİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde örnek bir hayvan barınağının yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2.000.000,00-TL(ikimilyonlira) hibe talebi veya hibe alımının yapılamaması durumunda İller Bankasından 2.000.000,00-TL (ikimilyonlira) kredi talep edilmesi teklifinin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.02.2022

KARAR NO : 39

BEYPAZARI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HK.

İlçemiz Ayvaşık Mahallesi, Azmak Mevkiisinde yüzölçümü ve sınırları ekli krokisinde gösterilen alanın 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında “BEYPAZARI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” olarak ilan edilmesi için yetkili Bakanlık ve diğer Kamu Kurumları ile yürütülecek tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’a yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.02.2022

KARAR NO : 40

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ HASAN HÜSEYİN BÖLÜKOĞLU PARKINA BÜFE YAPILMASI VE KİRAYA VERİLMESİ HK.

İlçemiz Başağaç Mahallesi 1902 ada 1 parsel ile 1930 ada 1 parsel arasında imar planında yeşil alan/park alanı olarak ayrılan alandaki Hasan Hüseyin BÖLÜKOĞLU Parkına; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden yeri ve projesi Belediyemizce onaylanması şartı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği büfe yapılarak 10 (on)  yıla kadar ( on yıl dahil) kiraya verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.02.2022

KARAR NO : 41

NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli (memur)’ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 06.08.2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli TH sınıfı Şehir Plancısı ve 02.07.2021 tarih ve 2021/134 sayılı Belediye Meclis kararı ile ihdas edilmiş olan 1 adet 9 dereceli TH sınıfı Ekonomist kadrolarının kaldırılarak yerine 2 adet TH sınıfı 6 dereceli Mühendis kadrolarının ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvelinin kabulü yönündeki teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.02.2022

KARAR NO : 42

2000 YILINDA BEYPAZARINDA YAPILAN RESTORASYONLAR HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 01 sayılı raporunun daha detaylı incelenmesi için aynı komisyona havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.02.2022

KARAR NO : 43

BELEDİYEMİZ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN SON BİR AYA AİT TALEPLERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.02.2022

KARAR NO : 44

İLÇEMİZ GENÇLERİNİN YARIYIL TATİLİ DÖNEMİNDE SPORA OLAN YÖNELİMİNİN ARTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.02.2022

KARAR NO : 45

JEOTERMAL KAYNAKLARIN HAYVANCILIKTA KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 02 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.02.2022

KARAR NO : 46

KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 01 sayılı müşterek raporuna ve ekinde bulunan Hukuk İşleri Müdürlüğü yazılı görüşüne göre; Konunun mevzuatın izin verdiği ölçüde Belediye Başkanlık Makamınca değerlendirilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.02.2022

KARAR NO : 47

İLÇEMİZDEKİ İSTİKLAL SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik Komisyonunun 14.01.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.02.2022

KARAR NO : 48

İLÇEMİZDE ÖRNEK BİR HAYVAN BARINAĞININ YAPIMI İÇİN HİBE VEYA KREDİ TALEBİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.02.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.02.2022

KARAR NO : 49

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ YAPILMASI İÇİN YER TAHSİSİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 04.02.2022 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.