01.11.2021 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 223

İLÇEMİZDE BULUNAN BİR CADDE VEYA ESERE CENGİZ ÖZALP İSMİNİN VERİLMESİ HK.

Önerge konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 224

İLÇEMİZDE İSTİKLAL SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde bulunan İstiklal Sokağın mimari estetiğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Mimari Estetik Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 225

İLÇEMİZDE BULUNAN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISININ KAMU, KURUM VE KURULUŞLARI VASITASIYLA ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızın sayısının kamu, kurum ve kuruluşları vasıtasıyla araştırılması konusunun,  daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 226

İLÇEMİZDE EĞİTİM VEREN OKULLARDA COVİD-19 DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde eğitim veren okullarda covid-19 durumunun araştırılması konusunun Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 227

İLÇEMİZDE TİCARİ TAKSİ UYGULAMALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ KONULARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VASITASI İLE ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde ticari taksi uygulamalarında müşteri memnuniyeti ve müşteri mağduriyeti konularının sivil toplum kuruluşları vasıtası ile araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 228

BELEDİYEMİZCE YÜRÜTÜLEN JEOTERMAL ALAN ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI HK.

Belediyemizce yürütülen Jeotermal alan çalışmalarının araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 229

İLÇEMİZDE, PANDEMİ SÜRECİNİN TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde, Pandemi sürecinin tarımsal üretim faaliyetlerine etkisinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 230

2022 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ HK.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereği Belediyemizce üretilen hizmetlere ait, 2022 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 231

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ 326 ADA 1, 5 VE 7 PARSELLERİN 6306 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA DEVRİ HK.

İlçemiz Rüstempaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 326 ada 1 no'lu, 5 no'lu ve 7 no'lu toplam 0.25 hektarlık yüzölçüme sahip olan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında, söz konusu rezerv alanında gerçekleştirilecek kamulaştırma, devir ve satış işlemine yönelik dönüşüm uygulamalarının işbirliği içinde yapılabilmesi için "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Belediyemiz arasında 6306 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak dönüşüm uygulamalarına ilişkin işbirliği Protokolü" 06/10/2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

İmzalanan protokol kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait Rüstempaşa Mahallesi 326 ada 1 no'lu, 5 no'lu ve 7 no'lu parsellerin 977.163,76 TL bedelle 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında, söz konusu rezerv alanında gerçekleştirilecek kamulaştırma, devir ve satış işlemine yönelik dönüşüm uygulamalarının işbirliği içerisinde yapılabilmesi için devir, satış ve kamulaştırma yöntemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri yönündeki teklif, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 232

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 155176 ADA 8 PARSELDEKİ 586,43 M2 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşa ait olan ilçemiz Başağaç Mahallesi 155176 ada 8 parseldeki 586,43 m2 ticari arsadaki Belediyemiz hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince öncelikle hissedarlara satışının yapılması, hissedarlarının hisseleri oranında satın almamaları durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda hissedarlardan Belediyemizce satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir personele yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 233

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1938 ADA 1 PARSELDEKİ 782,00 M2 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARLARA SATIŞI HK.

İlçemiz Başağaç Mahallesi 1938 ada 1 parseldeki 782,00 m2 hisseli arsanın, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesinin 3.fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince öncelikle hissedarlara satışının yapılması, hissedarlarının hisseleri oranında satın almamaları durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda hissedarlardan Belediyemizce satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir personele yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.11.2021

KARAR NO : 234

ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE ALT BİLEŞENİ OLAN PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) KURULUMLARINDA RUHSAT KAZI BEDELLERİNDEN MUAF TUTULMASI VEYA MİNİMUM DÜZEYDE ALINMASI HK.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 4327 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.