188 - 03.02.2020 TARİH VE 154 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 15.01.2020 tarih ve 3110 sayılı yazısına istinaden;

 

03.02.2020 tarih ve 154 sayılı Belediye Meclis kararının;

 

“İlçenin Ayvaşık Mahallesi 6 ada 73 parseldeki Belediyemize ait 5.299,00 m2 hissenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına tahsisinin yapılması” şeklinde değiştirilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.