187 - 02.09.2019 TARİH VE 64 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

Belediyemiz Meclisinin “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiraya verilen taşınmazların 3. Şahıslara devrinin yapılmaması ve daha önceden sözleşmelerdeki devir haklarının iptal edilmesi” şeklindeki 02.09.2019 tarih ve 64 sayılı kararının iptal edilmesi ve bundan sonra  “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiraya verilen taşınmazların 3. Şahıslara devrinin yapılabilmesi için Başkanlık Makamının yazılı izninin aranması” şeklindeki teklifi oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.