182- İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMİ HK

Daha sonra Meclisimizde bulunan siyasi parti gruplarının ortak teklifleri ile 1.dönemde olduğu gibi aşağıda isimleri yazılı toplam 9 (dokuz) adet komisyonun aynen devam etmesi ve komisyon üyelikleri için yapılan tekliflere göre;

 

- Aydın GÖKMEN, Osman TUNCEL ve Atanur DOĞAN ERTEN; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Osman KARADEDE, Enes ERÇOBAN ve Mustafa SELET; Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Emre AKMAN, Sabriye YILMAZ ve Hamdi BENLİ; Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Enes ERÇOBAN, Aydın GÖKMEN ve Mehmet KARATAŞ; Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Haluk ÖZTÜRK, Kudret ÇELİK ve Recep YÜNSEL; Jeotermal Komisyonu Üyeliğine oy birliğiyle,

- Kudret ÇELİK, Enes ERÇOBAN ve Mustafa SELET; Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliğine oy birliğiyle,

- Osman TUNCEL, Emre AKMAN ve Mehmet KARATAŞ; Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Sabriye YILMAZ, Haluk ÖZTÜRK ve Hamdi BENLİ; Mimari Estetik Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

-Ali YILMAZ, Sabriye YILMAZ ve Atanur DOĞAN ERTEN; Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler.