19.04.2021 Tarihli Encümen Gündemi

1.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155230 ada 3 parselde bulunan ticari vasıflı arsanın satışı hk.

2.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155230 ada 4 parselde akaryakıt istasyonu olarak ayrılmış arsanın satışı hk.

3.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155230 ada 5 parselde ticari vasıflı arsanın satışı hk.

4.      İlçemiz Yukarıulucak Mahallesi 155111 ada 1 ve 2 parsellerde tevhid ve ifraz işlemi hk.

5.      Jeotermal Sondaj yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım talep edilmesi hk.

6.      2020 Mali Yılı Kesin Hesap hk.