05.04.2021 Tarihli Encümen Gündemi

1.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1722 ada 1 parselde bulunan ticari vasıflı arsanın satışı hk.

2.      İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 parsel B Blok zemin kat 26 numaralı dükkanın satışı hk.(2886 Sayılı D.İ.K’nun Pazarlık Usulü ile Yapılacak İşler başlıklı 49. maddesine göre pazarlığa bırakılan.)

3.      İlçemiz Başağaç Mahallesi 134 ada 7-17-18 parsellerde irtifak hakkı tesisi hk.