06.09.2021 Tarihli Encümen Gündemi

1.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155011 ada 4 parselin batısındaki 12 m genişliğindeki imar yolu boşluğuna işyeri yapımı ve kiralanması hk.

2.      İlçemiz Oymaağaç Mahallesi 2169 parselde bulunan metruk yapı hk.