Akçalı mahallesi 103 ada 3 parsel 99021 numaralı parselasyon askı ilanı hk.

11.02.2021

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Akçalı Mahallesi, 103 ada 3 nolu parsel İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99019 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,19.10.2020 tarih ve 460 sayılı Belediye Encümen Kararları ve 03.12.2020 tarih ve 2009 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 11/01/2020 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 11/01/2021 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 11/02/2021 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.