01.09.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.09.2023 Cuma günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-6360 sayılı Yasa kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerlerde, imar planı bulunmayan alanlarda imar çapı ve yol kotu ücreti alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 40 parseldeki 283,00 m2 Belediye hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemizde ağaç dikilmesinin teşvik edilmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu.