01.08.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.08.2023 Salı günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Meclis Üyeliğinden istifa sonucu yeri boşalan İhtisas Komisyonu ve Tarihi Kentler Birliği ile Doğal Şehirler Birliği üyeliği seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılan iş makinaları çalışma ücret tariflerinde güncelleme yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 745 ada 1 parseldeki Şehit Ufuk GÖKGÖZ Parkına büfe yapılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 753 ada 4 parseldeki Batuhan DÖNMEZ Parkına büfe yapılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Akçalı Mahallesi 102 ada 124 parsel üzerinde bulunan vatandaşa ait evin elektrik aboneliği  yapılabilmesi için Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akçalı Mahallesi 102 ada 122 parselden geçiş hakkı talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemizde Sıfır Atık konusunda Belediyemizce yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
10-Kırsal Mahallelerimizdeki ortak kullanım alanlarının mimari estetik ve kültürel açıdan araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Mimari ve Estetik Komisyonunun müşterek raporu.
11-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155015 ada 3 parselin doğusundaki park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
12-Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları kurslarından "yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında açılacak olan yüzme kursları için Belediyemize ait kapalı yüzme havuzunun belirli gün ve saatlerde tahsisi hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.