Yeşilağaç Mah. 138/69 Parselasyon Planı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Yeşilağaç Mahallesi,  138 ada 69 parsel, İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99025 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

 27.03.2023 tarih ve 52 sayılı ve 05.06.2023 tarih ve 76 sayılı Belediye Encümen Kararları ve 22.06.2023 tarih ve 997 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 28/07/2023 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.