03.07.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 03.07.2023 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2023 Mali Yılı Ek Bütçe hakkındaki Başkanlık yazısı.

5-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155015 ada 3 parselin doğusundaki park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 831 ada 2 parselin güneyindeki park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilşkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 836 ada 5 parselde bulunan 17,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Yeşilağaç Mahallesi 590 ada 24 parselde bulunan Belediyemize ait 1.448,83 m2 bahçenin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 155262 ada 4 parselde bulunan 146,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1290 ada 12 parselde bulunan 22,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları kurslarından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılacak olan yüzme kursları için Belediyemize ait Kapalı Yüzme Havuzunun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne belirli gün ve saatlerde tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla devlete ait veya özel bankalardan borçlanılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
13-İlçemizdeki öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun müşterek raporu.
14-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1849 ada 5-6 parseller ile 1852 ada 4 parsel ve çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
15-Lamba müzesi yapılmak üzere alınan meclis kararındaki adresin değiştirilmesi ve bu talebin yanı sıra Halk Evinin ön kısmındaki alanın İlçe Halk Eğitim Merkezi ile protokol yapmak sureti ile el emeği sergisi için kullanılması hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.