Kozalan Mah. 113/74, 81, 419, 420, 421, 422, 423 parseller UİP Yapımı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kozalan Mahallesi,113/74, 81, 419, 420, 421, 422, 423 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.09.2022 tarih ve 197 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2023 tarih ve 644 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

 

05.06.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.