Ayvaşık Mah. 1178/1 parsel kuzeyindeki park alanı UİP Değişikliği

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 1178/1 parsel kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 03.03.2023 tarih ve 65 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2023 tarih ve 684 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

02.06.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.