Hacıkara Mah. 1685 ada kuzeyindeki park alanı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Hacıkara Mahallesi, 1685 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 05.08.2022 tarih ve 184 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2022 tarih ve 2267 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 

    
17.01.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır