01.06.2022 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.06.2022 Çarşamba günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1930 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 3.665,00 m2 hissenin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemizdeki görsel tanıtım tabelaları hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu raporu.
6-Organik ürün yetiştiriciliğinin araştırılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu.
7-İlçemizde yapılacak olan festival öncesinde ilçemiz esnaflarının yöresel ürünler konusunda yapmış olduğu hazırlıkların araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
8-Pandemi döneminin, ilçemizde sosyal yardım konusunda etkilerinin araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
9-Norm kadro ihdas işlemi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
10-Beypazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluş, Görev, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.