Kurtuluş Mah. 440/105, Ayvaşık Mah. 1577/3 ve 1595/2 Parseller Askı İlanı

    İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 440 ada 105 parselile Ayvaşık Mahallesi 1577 ada 3 parsel ve 1595 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 05.04.2021 tarih 78 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 09.07.2021 tarih 1332 sayılı kararları ile tadilen onaylanmıştır.     Yazımız ekinde gönderilen plan değişikliği krokisinin Belediyemiz ve muhtarlığınız ilan panolarında bir ay süre ile askıya çıkartılması ve askı süreci içerisinde imar planına itiraz gelmesi durumunda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi hususunda;     

                    Bilgi ve gereğini rica ederim.