Karaşar Mah. 137/8 nolu parselde parselasyon plan ilanı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Karaşar Mahallesi, 137 ada 8 nolu parsel İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99020 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

01.03.2021 tarih ve 63 sayılı Belediye Encümen Kararları ve 12.08.2021 tarih ve 815 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 17/09/2021 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.