TAHİR MAHALLESİ

GÜNEY KİLİSELERİ: Güney Kiliseleri, Tahir Köyüne, 2km mesafede Kiliseler mevkiindedir.

Kilise Bilgileri: Köye yakın konumdaki bir yamaç üzerindeki kiliseler kaçak kazılarla bir hayli tahrip edilmiş durumdadır. Roma ve Geç Bizans Döneminden kalma bu kiliselerde Washington Üniversitesi ekipleri detaylı araştırmalar yapmıştır. Ekibin yayınlarına göre bu Kiliseler Roma Yolunda mola vermek için kullanılan kiliselerdir. Yine Amerikalı bu ekip Kiliseler Mevkiinin Antik Sykeon (12) olabileceğini iddia etmektedir. Güney Kiliseleri Koruma Kurulu Kararıyla 1998 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

GÜNEY KİLİSİLERİ YERLEŞİMİ: Güney Kiliseleri Yerleşimi, Tahir Köyünün, 2km kuzeybatısında Aksırt’ın kuzey yamacındadır.

Yerleşim Bilgileri: Köye yakın konumdaki bir yamaç yerleşimi kiliselerle alakalı olmalıdır. Sırtın iki yanında dağılan kalıntılar pişmiş topraktan döşeme levhaları, su künkleri ve bazı mimari parçalardan oluşmaktadır. Yerleşim Roma Döneminden kalmadır. Güney Kiliseleri Koruma Kurulu Kararıyla 2003 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

SARAYCIK YERLEŞİMİ: Saraycık Yerleşimi, Tahir Köyünün, 2km kuzeybatısında Güney Kiliseleri Yerleşiminin yanındadır.

Yerleşim Bilgileri: Saraycık Yerleşimi Envanter listesinde Saraycık Mevkii Güney Kiliseleri olarak adlandırılmaktadır. Tahir Köylüleri bu mevkie Saraacık demektedir. Güney Kiliseleri yerleşimin devamı niteliğindeki bu alan Saraycık Mevki olarak geçmektedir. Derin kaçak kazı çukurlarıyla bir hayli tahrip edilmiş bir alandır. Saraycık Yerleşimi Koruma Kurulu Kararıyla 2005 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
KIZLAR SEKİSİ YERLEŞİMİ: Kızlar Sekisi Yerleşimi, Tahir Köyünün, 1,5km kuzeybatısında Kızlar Sekisi mevkiindedir.

Yerleşim Bilgileri: Köye yakın konumdaki bu tepe yerleşimi veya kale doğal granit kayalardan oluşmuş olan bir yerleşimdir. Granit kayalar kullanılarak yapılmış olan yerleşim yeri 30 ve15m ölçülerinde yer yer kalınlığı 2m’yi bulan muhtemelen Frigler tarafından inşa edilmiş duvarlar dikkati çekmektedir. Yerleşim yaklaşık 7360m2 alana yayılmış durumdadır.
Washington Üniversitesinin Tahirler Projesi kapsamında ziyaret ettiği bu yerleşim kale olarak tanımlanmakta ve Hitit ve Frig Döneminde iskân görmeye başlayıp, Roma ve Geç Roma Dönemine kadar bu iskânın devam ettiği görülmüştür. Kızlar Sekisi Yerleşimi Koruma Kurulu Kararıyla 1998 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

KİLİSELER MAĞARALARI: Mağaralar, Tahir Köyünün, 4km kuzeyinde yer almaktadır.

Mağara Bilgileri: Washington Üniversitesinin Tahirler Projesi kapsamında ziyaret ettiği bu mağaralar detaylı olarak araştırılmış ve belgelenmiştir. Bu kaya kiliseleri Orta Bizans Döneminde yapılmış olduğu düşünülmektedir. Mağaralardaki bir şapel ibadet için, diğer odalar ise yerleşim amacıyla kullanılmış olmalıdır. Mağaraların pencereleri vadiye bakmaktadır.

DEVEBELİ HÖYÜK: Devebeli Höyük, Tahir Köyünün, 4km kuzeybatısında yer almaktadır.

Höyük Bilgileri: Washington Üniversitesinin Tahirler Projesi kapsamında ziyaret ettiği bu höyük hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Höyük üzerinde bulunan 2m çapında 10m derinliğindeki kaçak kazı çukuru höyüğü bir hayli tahrip etmiştir. Ayrıca höyük yanında Helenistik veya Roma Döneminden kaldığı tahmin edilen tamamen soyulmuş bir mezar odası
da tespit edilmiştir.

TAHİR BABA TÜRBESİ: Tahir Baba Türbesi, Tahir Köyündedir. Tahir Baba’nın Tahir Köyünü kurması ve ona ismini vermesi dışında herhangi bir bilgi yoktur. Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.