TACETTİN MAHALLESİ

AKKIRMATEPESİ HÖYÜK: Akkırmatepesi Höyük, Tacettin Köyü, 7km güneydoğusunda Dedeniz Mevkiindedir.

Höyük Bilgileri: Höyük yerel ağızda Dedeniz Höyük olarak da anılmaktadır. Envanter kaydında Dedenizöz Mevkiindedir. 50x75m ölçülerinde küçük bir höyüktür. Höyüğün kuzey tarafındaki eteği bir sulama kanalı kesmiştir. Höyük makinelerle kaçak kazı yapılarak tahrip edilmiştir. Akkırmatepesi Höyük Koruma Kurulu Kararıyla 1994 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
ÇATALMEVKİ YERLEŞİMİ: Çatalmevki Yerleşimi, Tacettin Köyünün, 2,5km güneydoğusunda tarlaların arasındadır.

Yerleşim Bilgileri: Washington Üniversitesinin Tahirler Projesi kapsamında ziyaret ettiği bu yerleşim hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Yerleşim yerinde toplanan çanak çömlek kırıntılarına göre yerleşim Frig ve Roma Döneminde iskân görmüştür. Roma Yolu üzerinde Tacettin Platosuna hakim konumuyla önemli bir yerleşim olduğu düşünülmektedir

POYRAZOĞLU YERLEŞİMİ: Poyrazoğlu Yerleşimi, Tacettin Köyünün, 500m güneyinde bulunan kayalık tepe üzerindedir.

Yerleşim Bilgileri: Köyün hemen yakınındaki bu yamaç yerleşimi doğal granit kayalarla kaplı bir tepe üzerindedir. Yerleşim Çayırözü Düzlüğünün kuzeyinde ve Çayırözü Vadisine hakim konumdadır. Yerel granit taşları kullanılarak yapılan duvar kalıntıları yer yer görülmektedir. Yerleşimin doğu eteğinde taş ocağı açılmıştır. Yerleşim Roma Döneminden kalmadır. Poyrazoğlu Yerleşimi Koruma Kurulu Kararıyla 1998 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

TACETTİN KALINTILARI:

Kalıntı Bilgileri: Köyün içinde Roma Döneminden kalma devşirme malzemeler vardır. Ayrıca yapımı 1847 yılı tarihli ve onarım görmüş olan bir cami bulunmaktadır. Washington Üniversitesinin Tahirler Projesi kapsamında ziyaret ettiği bu yerleşim hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Yerleşim yerinde tespit edilen devşirme malzemeler yerleşimin Roma ve Bizans
Döneminde iskân gördüğünün kanıtıdır. 

TACETTİN DEDE TÜRBESİ: Tacettin Dede Türbesi, Tacettin Köyündedir ve köye ismini vermiştir. Tacettinliler Oğuzların Kayı Boyuna mensuptur. Bir kaynağa göre Ankara Tacettin Dergahından bölgeye gelmiş ve köyü kurmuş, köye ismini vermiş mürittir. Başka bir kaynağa göre köye ailesiyle birlikte yerleşerek, köye ismini veren ermiş bir zattır.