DOĞANÇALI MAHALLESİ

ZEYDE YERLEŞİMİ: Zeyde Yerleşimi, Doğançalı Köyü’nün kuzeyinde köye 3km mesafede Zeyde Yaylasında Karaburun Deresinin yanındadır.

Yerleşim Bilgileri: Yerleşim yerinde birçok mimari eleman göze çarpmaktadır. Sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar, frizler ve birçok yapı elemanı görülmektedir. Ele geçen bu malzemelere göre yerleşim Roma ve Bizans Döneminde iskan görmüştür. Bu yerleşim yerinde de kaçak kazı çukurları bol miktarda görülmektedir.

Doğançalı Köyünün eski ismi Zeyde’dir.(10) Bu eski isimden adını alan yerleşim yeri 2010 yılı Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


KABAK DEDE TÜRBESİ: Kabak Dede Türbesi, Doğançalı Köyündedir.

Kabak Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Türbe kare planlı basit bir türbedir. Türbe değişik dilekler için ziyaret edilmektedir