ÇAKILOBA MAHALLESİ

Çakıloba Köyü’nün eski adı Kertil’dir. Bir adı da Kaplan Çakıl Oba’dır. 1573 yılı Osmanlı Tahrir Defterlerinde adı geçmektedir.
Kertil’in “Kerte-Kerti”den geldiğini düşünmekteyiz. İşaret, iz anlamındadır.