120 - BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN HİZMETLERE AİT ÜCRET TARİFELERİ HK.

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15.11.2019 tarih ve 06 sayılı Komisyon raporu geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.