SOSYAL HİZMET VE YARDIM KOMİSYONU
 • Atanur DOĞAN ERTEN
 • Sabriye YILMAZ
 • Ali YILMAZ
EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
 • Hamdi BENLİ
 • Sabriye YILMAZ
 • Emre AKMAN
MİMARİ ESTETTİK KOMİSYONU
 • Hamdi BENLİ
 • Haluk ÖZTÜRK
 • Sabriye YILMAZ
JEOTERMAL KOMİSYONU
 • Recep YÜNSEL
 • Kudret ÇELİK
 • Haluk ÖZTÜRK
HAYVANCILIK ve TARIM KOMİSYONU
 • Mustafa SELET
 • Enes ERÇOBAN
 • Kudret ÇELİK
HUKUK TARİFELER İNCELEME VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
 • Mehmet KARATAŞ
 • Aydın GÖKMEN
 • Enes ERÇOBAN
ULAŞIM SAĞLIK ESNAF VE SİVİL TOPLUM KOMİSYONU
 • Mehmet KARATAŞ
 • Emre AKMAN
 • Osman TUNCEL
BAYINDIRLIK, İMAR ve İSİMLENDİRME KOMİSYONU
 • Mustafa SELET
 • Enes ERÇOBAN
 • Osman KARADEDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
 • Atanur DOĞAN ERTEN
 • Osman TUNCEL
 • Aydın GÖKMEN
ENCÜMEN ÜYELERİ
 • Osman TUNCEL
 • Osman KARADEDE
BELEDİYE MECLİSİ
 • Osman TUNCEL
 • Osman KARADEDE
 • Tuncer KAPLAN