117 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ILIMAN MEVKİİ KDGPA İMAR PLANI HK.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 2. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında yer alan mevcut parsellerden %35 oranında daha önceki uygulamada kesinti yapıldığı, Belediye Meclisimizin 09.12.2018 tarih 195 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 10.08.2019 tarih 921 sayılı kararı ile onaylanan imar planına göre yapılacak olan imar uygulamasında oluşacak imar parsellerinden yapılacak olan kesintinin toplamda %45’in üzerine çıkacağı tespit edilmiş olup, kamulaştırılması gereken alanların oluşacağı anlaşılmıştır. Bahsedilen sebepten dolayı alanda yeniden imar planı çalışması” içerikli konunun daha detaylı incelenebilmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.