194 - İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 113 ADA 36 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT DÜKKAN VASIFLI TAŞINMAZLARI İLE MÜLKİYETİ ŞAHISLARA AİT AYNI PARSEL ÜZERİNDEKİ ZEMİN KAT 26 VE 27 NOLU TAŞINMAZLARIN TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçemiz Hacıkara Mahallesi 113 ada 36 nolu parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait Dükkan vasıflı taşınmazları ile  mülkiyeti şahıslara ait aynı parsel üzerindeki zemin kat  26 ve 27 nolu taşınmazların takasının yapılmasına ilişkin  Özel komisyonun raporu komisyondan geldiği şeklinde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.