193 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmelik değişikliğinine   Hukuk Tarifler Araştırma ve İnceleme Komisyonunun raporu komisyondan geldiği şekli ile oylanarak  oy birliği ile kabul edildi.